Til hovedsiden
FINN OG BESTILL

Wordmaler og makroer

Noe av hemmeligheten med effektiv PC-bruk er å forenkle hverdagen til sluttbrukerne, slik at de kan jobbe raskere og sikrere. I denne sammenheng spiller maler og makroer en viktig rolle.

Maler

Man kan f.eks. lage standard tilbudsmaler til selgere, bestillingsmaler til innkjøpere osv, hvor brukeren bare behøver å trykke på noen knapper og fylle inn den informasjonen som gjelder for det konkrete tilfellet. Navn, adresse, dato og all generell informasjon faller således på plass av seg selv. Man kan også la dokumentet få forskjellige innholdsmessige utforminger avhengig av de valg som gjøres. I tillegg til å spare mye arbeid, sikrer dette at virksomhetens standarder benyttes.

Makroer

Et annet stikkord hva effektivisering angår, er automatisering av omfattende rutinearbeid ved hjelp av makroteknikk. Dette brukes i dokumentmaler som nevnt ovenfor, men kan også videreføres på en rekke områder. Mange lager f.eks periodiske rapporter der data hentes inn fra diverse filer, (ofte produsert av andre), som plasseres ut i rapporten. Men, bortsett fra at dataene endrer seg fra periode til periode, så er selve rapportoppsettet som regel det samme. Hvorfor ikke heller legge det opp slik at man klikker på "Ukerapport" for i neste øyeblikk å få et ferdig utkast opp på skjermen!

Vi hjelper dere!

Å lage maler og makroer krever blant annet erfaring og systematisk legning. Og det krever tid. Dessuten er det ikke en dagligdags oppgave for de aller fleste. Mange virksomheter velger derfor å samarbeide med KnowledgeGroup om dette - gjerne som en målrettet "workshop" i forlengelsen av et mal/makro-kurs. Eller KnowledgeGroup kan påta seg hele arbeidet etter nærmere avtale. Vi konverterer også løsninger fra eldre til nyere versjoner.
 

REFERANSER
Intranettløsning for innkjøpsstyring
Norske-Skog
Webløsning for utgående kommunikasjon (sms,e-post,brev)
Gartnerhallen
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen