Til hovedsiden
FÅ TIPS PÅ E-POST

Tips sendes ut en gang i måneden.

Nyttige kommandoer - Registeret

Verktøyet regedit.exe er det verktøyet man vanligvis benytter for å redigere registeret. Dette er et grafisk verktøy, men det tar en .reg-fil som parameter for å automatisk legge en nøkkel inn.

Vær oppmerksom på at noen registernøkler bare leses ved oppstart eller innlogging. Selv om registerendringer trer i kraft med en gang så er det ikke sikkert at du opplever endringen før etter en ny innlogging eller omstart av systemet. Vi minner også om at endringer i registeret kan medfører alvorlige problemer.

Dersom du har en .reg-fil fra internett (husk å høyreklikke disse og velg Edit først så du ser hva den gjør) eller fra en kollega, så kan du legge den inn med parameteren /s for å slippe bekreftelsen.

Merk at registerendringer som blir lagt inn på denne måten kalles for ”tatovering” av maskinen. I motsetning til Group Policy lar ikke disse verdiene seg fjerne uten manuelt arbeid eller tilsvarende skript. Eksisterende nøkler og verdier blir overskrevet uten varsel.

Et annet verktøy du kan bruke er reg.exe i %SystemRoot%\System32

Verktøyet reg støtter følgende parametere:
REG add - legger til verdi eller nøkkel
REG delete - sletter verdi eller nøkkel
REG query - lister opp verdien av verdi eller nøkkel
REG compare - sammenligner verdier eller nøkler
REG copy - kopierer en registernøkkel til en annen plassering
REG restore - leser en fil for registernøkler og verdier og skriver disse til registered (tilsvarer omtrent regedit /s)
REG save - skriver nøkler, verdier og undernøkler til en fil

Før du bruker disse kommandoene er det en fordel å kjenne litt til registerets oppbygning. Registeret er delt opp i et sett hovedhierarkier:

Hierarki Navn Beskrivelse
HKEY_CURRENT_USER HKCU Inneholder konfigurasjonsoppsett for gjeldende bruker.
HKEY_LOCAL_MACHINE HKLM Inneholder oppsett for maskinen.
HKEY_CLASSES_ROOT HKCR Inneholder applikasjonskonfigurasjoner
HKEY_USERS HKU Default User sin konfigurasjon samt undermapper pr bruker
HKEY_CURRENT_CONFIG HKCC Informasjon om hardware i maskinen.
REG bruker disse kortnavnene for å snakke med registeret. I tillegg bruker registeret et sett med datatyper:

Type Verdi-eksempel Beskrivelse
REG_BINARY 01 00 14 80 90 00 00 9C 00 Binære verdier skrives hexidesimalt.
REG_SZ C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows Server 2003.bmp
Microsoft Silverlight
Strenger, tekst og tall
REG_DWORD 0x00000002 Hexidesimal verdi opptil 4 byte
REG_MULTI_SZ C:\Files\Win2003\CD1\i386
\\server\app$\os\winsrv\cd1\i386
D:\i386
Flere tekststrenger
REG_EXPAND_SZ %Systemroot%\dns.exe Ekspanderende strenger, for eksempel variabler.
Eksempler på bruk av kommandoer

Spørring:
C:\> reg query ”HKCU\Control Panel\Desktop”
Lister alle verdier under HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
C:\> reg query ”HKCU\Control Panel\Desktop” /V Wallpaper
Lister verdien av Wallpaper i banen HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
C:\> reg query “\\server01\HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”
Lister opp alt som kjører automatisk når maskinen starter på en maskin med navn \\server01.
OBS! Kun HKLM og HKU er tilgengelig eksternt.

Sammenligning:
C:\> reg compare HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run \\server01\HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
(OBS! På en linje) Sammenligner programmer og tjenester som automatisk kjører mellom maskinen du kjører den fra og tilsvarende nøkkel på en maskin med navnet \\server01. Dette verktøyet returnerer koder avhengig av hvordan operasjonen gikk i tillegg til data på skjermen. Du kan bruke disse verdiene i et skript som først kjører verkøyet og så utfører forskjellige handlinger basert på resultatet. For å evaluere resultatet bruker du ERRORLEVEL sammen med IF.

Eksempel:
Om du legger denne koden i en fil sjekk-run.cmd (OBS! reg compare-setningen i en sammenhengende linje. IF … er neste linje) og kaller den opp som følger:
C:\>Sjekk-run.cmd \\server01
+++
@echo off
reg compare HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run %1 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
IF ERRORLEVEL 0 GOTO AltOK
IF ERRORLEVEL 1 GOTO OperasjonFeilet
IF ERRORLEVEL 2 GOTO ForskjellOppdaget

:AltOK
Echo Verdiene er like.
GOTO Avslutt
:OperasjonFeilet
Echo Det oppstod et problem. Testen ble ikke utført.
GOTO Avslutt
:ForskjellOppdaget
Echo Det er forskjell på maskinene!
Call reparer.cmd %1
GOTO Avslutt
:Avslutt
+++

Lagre registernøkler til fil
reg save \\server01\HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS
"\\server02\Registerfiler\DNS.hiv"

Gjenopprette registernøkler fra fil
reg restore HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS "DNS.hiv"

1. Markedets beste
instruktører
2. Førsteklasses
kursdokumentasjon
3. Gratis telefonsupport
4. Startgaranti
5. Små kursgrupper
6. Kvalitetsgaranti
Les mer

Lik tipset på Facebook!


Tips en kollega om denne siden
Lukk boksen
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen