Til hovedsiden
FÅ TIPS PÅ E-POST

Tips sendes ut en gang i måneden.

Konfigurere møterom i Exchange 2007

Dersom dere har gått over til Exchange 2007 så har dere sikkert sett at man nå kan opprette møterom som en egen kontotype. Men det er ikke alt man kan. Det er mange innstillinger man kan sette for hvordan møterommet skal fungere og dette gjøres i PowerShell.

Det er f.eks. mulig å angi en person som møteromansvarlig" for å godkjenne møterom, det er mulig å begrense tiden møterommet er tilgjengelig og man kan sette lengste varighet for møter og mye mer.

Her er den generelle syntaksen for kommandoen og noen eksempler. Merk at dette skal skrives på en linje, men det er delt opp her for å gjøre det mer oversiktlig. Det skal være mellomrom før bindestreker, men ikke øyeblikkelig etter.

Set-MailBoxCalendarSettings
-Identity møterombruker@domene
-AutomateProcessing AutoAccept
-AddOrganizerToSubject $true
-AddAdditionalResponse $true
-AdditionalResponse "Tekst her"
-DeleteComments $true
-DeleteSubject $true
-...

Attributter man kan bruke:

Identity = bruker. Denne kan komme fra andre kommandoer, eller man angir enten UPN (brukernavn@domenet) eller i formen brukernavn eller domene\brukernavn.

AutomateProcessing = Denne bestemmer hvordan møterommet skal fungere. AutoAccept gjør at møterommet automatisk behandler forespørsler.

AddOrganizerToSubject = Legg møteinnkallers navn i emnet på møtet. Verdiene er: $true eller $false. False er standard for alle disse.

AddAdditionalResponse = Skru på tilpasset tekst som skal komme fra møterommet når man bruker det. Verdier: $true, $false

AdditionalResponse = Den meldingen man ønsker å se. Kan være varsler om spesielle hensyn, en velkomstmelding etc. Krever AddAdditionalResponse. Angi teksten mellom " og ".

DeleteAttachments = Sletter alle vedlegg som er knyttet til møtet fra kalenderen til møterommet. Ikke fra selve møteinnkallelsen, så øvrige deltakere får dem. Verdier: $true, $false

DeleteComments = Sletter "hovedteksten", altså meldingsteksten til møtet så kun emne og plass gjenstår. Egner seg for møterom der øvrige ikke skal kunne lese agenda/innhold. Kombineres med DeleteAttachment selv om denne ikke er påkrevd. Egner seg til møterom for konfidensielle samtaler o.l. Verdier: $true, $false

DeleteSubject = Fjerner emnet fra avtalen i kalenderen på møterommet. Som DeleteComments.

... = Det finnes mange flere. Tips: for å få oversikt lagret i en tekstfil, skriv: Get-Help Set-MailboxCalendarSettings -full > Møteromsforklaring.txt [Enter]

Eksempel 1:

Set-MailboxCalendarSettings
-Identity mr.Aladdin@domene.local
-AutomateProcessing AutoAccept
-AddAdditionalResponse $true
-AdditionalResponse "Velkommen til møterommet Aladdin. Dette møterommet har en spesiell rutine for bruk av prosjektor. Se brosjyre på bordet ved døren." [Enter]

Eksempel 2:

Set-MailboxCalendarSettings
-Identity mr.PrivSamt@domene.local
-AutomateProcessing AutoAccept
-DeleteSubject $true
-DeleteComments $true
-DeleteAttachments $true
-AddOrganizerToSubject $true [Enter]

* [Enter] markerer slutten på kommandoen. Alt foran skrives som en sammenhengende linje. For møterom har vi brukt navnekonvensjonen "mr.Møteromnavn". Det er lurt å ha en navnekonvensjon for møterom også, som for øvrige kontoer.

1. Markedets beste
instruktører
2. Førsteklasses
kursdokumentasjon
3. Gratis telefonsupport
4. Startgaranti
5. Små kursgrupper
6. Kvalitetsgaranti
Les mer

Lik tipset på Facebook!


Tips en kollega om denne siden
Lukk boksen
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen