Til hovedsiden
FÅ TIPS PÅ E-POST

Tips sendes ut en gang i måneden.

Finne utdaterte maskinobjekter i AD

Med dette skriptete kan du finne utdaterete maskinobjekter i Active Directory

++++++
'Skript som finner gamle PC-kontoer i domenet.
On Error Resume Next
'Fjern fnutt foran den av disse to variantene som passer deg:
'Ber bruker om å skrive inn domenenavnet selv:
'strDomene=inputbox("Enter the domain name","Check Active Computers","DomainName")
'Eller finn domenet maskinen du kjører skriptet fra er innmeldt i med disse 2 linjer:
Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
strDomene = objNetwork.UserDomain
if strDomene="" then
Wscript.echo "Maskinen er ikke innmeldt i domenet eller intet domene angitt."
Wscript.quit
end if
maskinAlder=inputBox("Hvilken grense i dager ønsker du å bruke som avgrensning" & _
"for skille mellom aktive og gamle maskiner?","Definer aldersgrense","XX")
Set DomainObj = GetObject("WinNT://" & strDomene)
if err.number<>0 then
Wscript.echo "Problemer ved tilkobling til " & strDomene
Wscript.quit
end if
DomainObj.Filter = Array("computer")
Wscript.echo "Computer-objekter i AD " & strDomene & " eldre enn " & maskinAlder & " dager."
For Each Computer in DomainObj
Set Account = GetObject("WinNT://" & strDomene & "/" & Computer.Name & "$")
maskinPassordbytte = FormatNumber((Account.get("PasswordAge"))/86400,0)
If Cint(maskinPassordbytte) >= Cint(maskinAlder) Then
Wscript.echo "Vurder sletting av " & Computer.Name & " som sist oppdaterte maskinpassord for " & RefreshTime & " dager siden."
End If
Next
Wscript.quit
+++

1. Markedets beste
instruktører
2. Førsteklasses
kursdokumentasjon
3. Gratis telefonsupport
4. Startgaranti
5. Små kursgrupper
6. Kvalitetsgaranti
Les mer

Lik tipset på Facebook!


Tips en kollega om denne siden
Lukk boksen
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen