Til hovedsiden
FINN OG BESTILL
KURS

Undervisningsform

Klasseromskurs

Klasseromskursene våre har en max deltagergrense på 14 deltakere i våre egne lokaler (max 14 deltakere ved interne kurs hos kunder), noe som sikrer en tett, nær og pedagogisk oppfølging av hver enkelt deltaker. Hver deltaker har hver sin kurs-PC til rådighet under kurset, og det er mye praktisk ”hands on training”. Instruktøren og deltakerne utfører mange praktiske øvelser og oppgaver sammen under kurset. Etter hver gjennomgåelse av et eller flere temaer, løser deltakerne repeterende oppgaver i kursbøkene, og benytter øvingsfilene som følger hvert kurs/kursbok. Øvingsfilene er tilgjengelige på våre websider og kan lastes ned etter kurset. Alle våre klasseromskurs inkluderer hyggelig lunsj samt kaffe/te og forfriskninger, musematte med nyttige tips og hurtigtaster (gjelder Office sluttbruker) og ikke minst 6 mnd gratis telefonsupport innen kursets emner.

Webinar

På et webinar følger deltakerne instruktørens gjennomgang live på internett via PC/Mac, nettbrett eller mobil, og kan delta på webinaret fra jobben, hjemme eller et annet sted. Webinar retter seg mot kunder og deltakere der kostnadene med reise og fravær fra jobb gjør det for kostbart å delta på vanlige klasseromskurs. Om veldig mange brukere skal ha opplæring er dette en kostnadseffektiv måte å kjøre et opplæringsprosjekt på. Opplæringsformen passer aller best for brukere som kan programvaren, men som ønsker ytterligere spisskompetanse på enkelte temaer. En webinar-økt bør ikke være for lang, og det bære være en spørsmålsrunde i etterkant. På KnowledgeGroup sin åpne webinarer får du tilgang til instruktørenes korte «how-to» videoklipp fra webinarets temaer, samt telefonsupport.

Seminar

Med mer enn 10 deltakere på bedriftsinterne kurs ute hos kunder, kaller vi det seminar. Seminar passer godt for samlinger med et større antall ansatte, hvor undervisningen er av langt mer informativ type, så som for eksempel felles gjennomgang og visning av ny MS Officeversjon, MS SharePoint, MS Exchange etc. Et seminar vil normalt bety at hver deltaker ikke har egen PC/laptop til rådighet, slik at ”hands on training” og oppgaveløsing ikke er aktuelt. Seminar inkluderer ikke telefonsupport.

En- til-en

En-til-en-opplæring tilbys der en person har behov for spesiell kompetanse i ett eller flere program. Undervisningen skreddersys helt etter ønske og behov, og foregår gjerne på personens arbeidsplass sammen med en av våre instruktører. 6 mnd gratis telefonsupport er inkludert.

E-læring i klasserom

E-læring er en opplæringsform som foregår helt og holdent via datamaskinen. Et eget program sørger gjennom lyd, bilde, tekst, video og animasjoner for at du tilegner deg kunnskap, i for eksempel grunnleggende bruk av Excel.

KnowledgeGroup tilbyr e-læring i klasserom med instruktør til stede, hver
onsdag i Oslo sentrum. For øvrig kan e-læring selvsagt bestilles og enkelt kjøres på egen jobb- eller hjemme-PC.

E-læring skiller hovedsakelig på simulert og live- opplæring. E-læringen
KnowledgeGroup tilbyr, består av en kombinasjon av simulert og live opplæring. Ved simulert opplæring gis illusjonen at eleven bruker selve programmet som skal læres, uten at dette er tilfelle. Opplæringsmiljøet blir dermed både kontrollert og ukomplisert. Dette kan være fordelaktig for elever med lave dataferdigheter der det ikke er tilgang til instruktør eller annen støttefunksjon, eller der en ny programversjon ennå ikke er fysisk installert hos brukeren.

Mer erfarne brukere, eller brukere som er kommet i gang med e-læring,
vil derimot ofte foretrekke å jobbe "live" i programmet (for eksempel Excel).
Man kan da arbeide langt friere med øvelsene enn ved simulert læring - med de fordeler og ulemper dette medfører.

Workshop

Workshop er en opplæringsform som gjerne utføres ute hos kunder, der en liten gruppe ansatte har behov både for konsulentbistand og opplæring. For eksempel kan det være en gruppe ansatte som vedlikeholder og ivaretar store datamengder i Excel, som har behov for å kjøre data fra Excel og over til en Access-database. I slike tilfeller er workshop en meget passende undervisningsform der vår konsulent både utfører konsulentbistand og samtidig kurser de ansatte og gjør dem i stand til å selv vedklikeholde dataene i etterkant. 6 mnd gratis telefonsupport er inkludert.

 

"Jeg synes kurset var bra og lærerikt, og kursleders entusiasme smittet over på meg!"
Bernt Krøvel
Ahus
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen