Til hovedsiden
FINN OG BESTILL

Access- og SQL-databaser

For effektivt å håndtere større mengder data er en database ofte beste løsning. Å overføre store mengder data fra Excel til Access/SQL-databaser, er en vanlig utfordring for mange av våre kunder. Likeledes er det av stor verdi for mange av våre kunder å kjøre data fra databaser og inn i Excel for beregninger og videreforedling.

Å lage omfattende/avanserte databaseløsninger krever blant annet erfaring og systematisk legning. Og det krever tid. Dessuten er det ikke en dagligdags oppgave for de aller fleste. Vi hjelper dere med planlegging, kravspesifikasjon, systemutvikling og utvikling av database og grensesnitt.

Database-prosjekter

Ved mindre databaseprosjekter er MS Access et anbefalt verktøy. Her er både databasen og grensesnitt i samme program. Har man behov for å håndtere større mengder informasjon, kan det være hensiktsmessig å bruke SQL. Vi kan hjelpe dere med små og store utfordringer og har meget bred kompetanse og erfaring med både MS Access og SQL.

Webgrensesnitt

Dagens Internett-teknologi muliggjør distribusjon av databaseløsninger ut til sluttbrukere direkte via en browser. Da slipper dere å installere såkalte klientversjoner av databasene ute hos slutbrukerne, hvilket gir store besparelser.

Sugerør

De fleste virksomheter sitter på gullgruver av verdifulle data. Problemet er som regel at dataene ikke er tilgjengelig. Vi lager skreddersydde grensesnitt knyttet opp mot eksisterende databaser. På denne måten kan informasjon hentes når den trengs og der den trengs.
 

REFERANSER
Intranettløsning for innkjøpsstyring
Norske-Skog
Intranett løsning basert på SharePoint 2010.
Kongsberg Teknologi Park
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen