Til hovedsiden

Endre mellom små og store bokstaver

MS Office-tips 39

Du kan enkelt endre fra små til store bokstaver, eller slik at det bare blir stor forbokstav med hurtigtasten Shift + F3. Hurtigtasten fungerer i Word, Outlook og PowerPoint.

Gjør følgende:

1. Marker teksten du ønsker å endre.
2. Trykk Shift + F3 gjentatte ganger.

Bokstavene endres mellom å vises små, store eller bare med stor forbokstav.

Alternativ kan du trykke på Endre bokstavtype (Aa knappen) som vist under:


PS! For å gjøre tilsvarende i Excel kan du bruke funksjonene =SMÅ(A1), =STORE(A1) eller STOR.FORBOKSTAV(A1). Sjekk eventuelt ut Excel tipset Rette store og små bokstaver i navn.


InfoPath-kurs

Databasen feilet ved henting av relaterte kurs
System.IndexOutOfRangeException: LevMate at System.Data.ProviderBase.FieldNameLookup.GetOrdinal(String fieldName) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetOrdinal(String name) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_Item(String name) at usercontrols_14_contentslider.SettOppRelaterteKursUtenBilde() in http://server/usercontrols/14_contentslider.ascx.cs:line 109
Få tips på e-post
Tips sendes ut en gang i måneden.

Lik tipset på Facebook!


Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen