Til hovedsiden
FINN OG BESTILL
Finner ikke ønsket sertifisering over?
Fyll inn sertifiseringsnr under og bestill.

Datakortet - ECDL

Datakortet på 60 - 70% av tiden!

KnowledgeGroup er næringslivets ledende kvalitetsleverandør av PC-kurs med 24 års erfaring. Vi bruker markedets mest effektive metode for målrettet, individuell Datakort-opplæring. Undervisningen blir 100% skreddersydd for akkurat deg. Derfor vil du kunne gjennomføre kurset på 60 - 70% av den tiden som ofte er vanlig hos våre konkurrenter. Under kurset som er basert på datastøttet undervisning, vil du hele tiden kunne spørre en erfaren instruktør om veiledning. Du vil avhengig av dine forkunnskaper og det fordypningsnivået som velges trenge 6-9 dager.

Hos KnowledgeGroup slipper du dermed å kaste bort din verdifulle tid. Kursinnholdet i de ulike fordypningsnivåene fremgår av studieplanen. Problemet med mye av dataundervisningen i markedet er ofte at man sitter sammen med 10-15 personer som har svært ulik bakgrunn og kompetanse, og som tilegner seg kunnskap i forskjellig tempo. Man opplever ofte at det går med for mye tid til det man kan fra før, mens annet stoff blir behandlet for raskt. Dette opplever du ikke hos KnowledgeGroup.

Alt inkludert - sjekk med våre konkurrenter

For kr 15.759 er alt inkludert. Ingen skjulte kostnader for dokumentasjon, tester og eksamensbevis. Du får 7 tester til en verdi av kr 399 x 7 = 2.793, og selve ECDL-beviset til en verdi av kr 616. I tillegg får du kursdokumentasjon til en verdi av kr 525. Totalt utgjør dette kr 3.934. Selve undervisningen koster dermed kr 14.500 - kr 3.934 = kr 10.566! Kursavgiften betales innen første kursdag. Ved kurs på dagtid får du i tillegg en deilig lunsj! Kurset er ikke mva-belagt. Ønsker du kun å ta 4 moduler (på 2/3 av tiden for 7), gis 33% rabatt! Eller du kan ta enkelt-moduler - Vi kaller det "Datakortet a la carte". Les mer om dette lenger nede!

Gratis tlf-støtte i 6 mnd

KnowledgeGroup har et "korps" med fast ansatte, høyt kvalifiserte* konsulenter som du kan kontakte fra kl 9-15 på hverdager innenfor temaene i modulene du har bestått eksamen i. * (Microsoft Office Specialist / Microsoft Certified Personel).

Datakortet a la carte - ta akkurat den modulen du trenger

Dersom du behersker en eller flere av modulene bra, og kun ønsker noen få dager med opplæring og tester, så tilbys det for kr 2.490 per dag. Dokumentasjon bestiller du etter nærmere avtale med oss. Hver test koster kr 399. Selve Datakortbeviset, hvis du ikke har det fra før, koster kr 616. Kursdokumentasjon er mva-pliktig, dersom dette bestilles separat. Likeledes belastes mva for prøver og eksamensbevis, hvis du kun ønsker å avlegge eksamener.

Datakortet Ekspert for Word, Excel, Access og PowerPoint

Datakortet Ekspert er nå tilgjengelig i tekstbehandling, regneark, presentasjon og database (engelsk og norsk). Det er ikke krav om å ha tatt det ordinære Datakortet først, men det kan være en fordel. Datakortet Ekspert er en sertifiserende test som kan tas hos KnowledgeGroup. Avhengig av dine ferdigheter, avtaler du nødvendige dager med opplæring og tester. Prisen for enkeltdager er kr 2.490). Dokumentasjon bestiller du etter nærmere avtale med oss. Tester og bevis belastes etter gjeldende priser + mva.

Datakortopplæring også mulig direkte via Internett

Etter avsluttet kurs hos KnowledgeGroup gis du mulighet å repetere hele kurset i "ubegrenset tid" via Internett mot et tillegg i prisen på kr 2.500 pluss mva. Her bestemmer du selv tid og sted forutsatt at du har en PC med Internett-tilgang. Det anbefales at PC-en har mulighet for lyd, men dette er intet krav.

Eller du kan ta hele kurset hjemme fra din egen "stue". Du gis adgang til alle Datakortets 7 moduler. Prisen for denne opplæringen er kr 3.990 inkl mva. Hver modul avsluttes med en sluttest, men den offisielle prøven må du avlegge på et autorisert testsenter (f.eks hos KnowledgeGroup), til gjeldende priser og betingelser.

Undervisningen forutsetter at du er kjent med bruk av mus og tastatur. Ønskes oppstartshjelp og mulighet for 7 offisielle eksamensprøver innen 12 måneder hos KnowledgeGroup, inklusiv Datakort-vitnemålet, får du alt dette mot ett tillegg i totalprisen på
kr 2.000 ved samtidig bestilling.

For mer info ring oss på tlf 22 05 05 05 .

LOKASJON
Testsenteret ligger sentralt plassert i Oslo sentrum, i Nedre Slottsgate. 4, gangavstand fra Oslo S.

ÅPNINGSTID
Mandager fra kl 09.00 til 16.00.
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen