Til hovedsiden
FINN OG BESTILL
KURS
"Svært bra"
Sveinung Lervåg
Bydel St. Hanshaugen

MS Certified lofo

Hvordan lykkes med brukeradopsjon på Office 365

Innføring av Office 365 har to kritiske suksesskriterier; implementasjon og brukeradopsjonen av løsningen. Selve implementasjonen går stort sett smertefritt. Brukeradopsjon er det derimot mange Office 365 innføringer som ikke lykkes med. Resultatet er en organisasjon som ikke skjønner helt hva som har veltet over dem, og brukerne blir rådville og lite tilfreds. Det som skulle være en digital transformasjon for organisasjonen har endt opp med å bli noe helt annet.

En overgang til Office 365 er en endring i arbeidskultur

For at man skal lykkes med brukeradopsjon ved innføring av Office 365 må man planlegge overgangen grundig og gjøre tiltak deretter. God kjennskap om hva som skal til for å endre arbeidskultur er en viktig del av dette. Det innebærer f.eks. at det er forskjell på informasjon og opplæring. Bruk av artikler, nano-leksjoner og videoer fungerer bra som informasjon for å få gjennom et budskap, men det er ikke opplæring, og endrer ikke arbeidsvaner hos den jevne bruker. Det som gjelder for endring av arbeidskultur er god gammeldags klasseromsopplæring der brukerne virkelig opplever trygghet og suksess med nye verktøy. Alt passer ikke for alle, så en kombinasjon av flere undervisningsformer er det beste. Med en kombinasjon av informasjon og ulike opplæringsaktiviteter kan man oppnå 90% brukeradopsjon innen rimelig tid. De resterende 10% vil sakte men sikkert falle på plass. PS! Det er aldri for sent å kjøre et brukeradopsjonsprosjekt selv om dere har kommet skjevt ut!

Vår erfaring

KnowledgeGroup har levert rådgivning, kurs og opplæringstjenester i en rekke store og små Office 365 prosjekter, blant annet til store organisasjoner som Orkla, ABB, NIF, Hydro, TINE, Jotun, Elkem, med flere. Hydro og TINE delte for øvrig sine suksesshistorier på Microsoft sitt event Den moderne arbeidsplassen. Sjekk også ut TINE sin video om hvordan de lykkes med overgangen til Office 365.

Noen gode råd på veien

Under har vi listet opp 10 viktige temaer man bør tenke på for å lykkes med brukeradopsjon ved innføring av Office 365. Om ønskelig kommer vi ut til dere og kjører en workshop der vi deler våre erfaringer, og lager et forslag til hvordan deres unike organisasjon kan gå frem for å lykkes.

  • Sett målbare mål for hva dere ønsker å oppnå med innføring av Office 365
  • Avklar hvilke tjenester dere skal ta i bruk
  • Sørg for at organisasjonen vet hva som kommer og skap gode forventninger
  • Lag en strategi for samhandling og lagring av dokumenter
  • Lag policyer og rutiner for hvordan, hvorfor og hva tjenester skal brukes til
  • Bruk roller og målgrupper (brukere, områdeeiere, ambassadører, superbrukere, osv.)
  • Lage en opplæringsplan tuftet på målene
  • Utvikle opplæringsaktiviteter og materiell tilpasset organisasjonen
  • Levere opplæring til brukerne (start med pilot)
  • Evaluer og juster fortløpende
 

Tips en kollega om denne siden

Lukk boksen